جدید ترین اس ام اس عاشقانه آغوش 93

ورود به آرشیو اس ام اس عاشقانه

Www.Smsjo.IR

جدید ترین اس ام اس عاشقانه آغوش 93

دو قلب دارم !
یکی در طرف چپ و دیگری در طرف راست
آغوشت را تنگ تر کن
من این تن ، دو قلب را دوست دارم . . . !

.

www.smsjo.ir
.

در حسرت آغوش تو هستم ، بغلم کن / از عطر بر و روی تو مستم ، بغلم کن
کی گفته که قراره دور از تو بمونم / من با احدی عهد نبستم ، بغلم کن . . .

جدید ترین اس ام اس ها در اس ام اس جو!

اس ام اس جو را فراموش نکنید!

نظر یادتون نــــــــره!

.

www.smsjo.ir
.

من ، مسئله ای ساده هستم ، حل می شوم . . .
روزی در آغوشت !

.

www.smsjo.ir
.

آدم ها حق دارند آغوشی داشته باشند
که وقتی بغض داشت خفه شان می کرد بهش پناه ببرند
و ایمان داشته باشند تا وقتی که آنجا هستند دست هیچ غمی بهشان نمی رسد . . .

.

www.smsjo.ir
.

در تلاطم آغوشت
احمقانه است شناگر ماهری بودن
در تو
تنها باید غرق شد . . .

.

www.smsjo.ir
.

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵِ ﻣﻦ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ !
ﻣﺜﻞِ ﻣــﺴﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡِ ﺯﻧــﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩِ ﺑﯿﻦِ ﺭﺍﻫﯽ ، ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ !

.

www.smsjo.ir
.

یه جمله هســت که میتونه داستان رو عوض کنه . . .
حرف نزن بیا بغلم . . .

.

www.smsjo.ir
.

آغوش تو که باشد ، خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست و تپشِ های قلبت میشود لالاییِ کودکانه ام . . .
کنارم بمان ؛ میخواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند !

.

www.smsjo.ir
.

بی شک آغوش تو هشتمین عجایب دنیاست !
واردش که میشوی زمان بی معنا میشود . . .

.

www.smsjo.ir
.

اگر تمام راه های دنیا را اشتباه رفته باشم . . .
آغوشت را درست آمده ام . . .

.

www.smsjo.ir
.

اونی که عاشـــــقته . . .
وقتی که میبینه ناراحتی به جـــای اینکـــه هی بپــرسه :
چـــرا ؟ چـــی شــده ؟
فقـــــط بغلت میکــنه . . .
آغوش اونی که دوستش داری ، دوای هر دردیــــه . . . !

.

www.smsjo.ir
.

یک فلاسک چای و یک رودخانه که اعتماد به نفسش از دریا بیشتر است و تنها یک دوربین ، تنها برای اینکه گرفته باشمت یک سکانس در آغوشم . . .
اینست تمام دغدغه های مردی که از وصیت کردن بدش می آید !

.

www.smsjo.ir
.

گرمایی بوده ام همیشه . . .
اما بین خودمان بماند؛ سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو درمیان باشد !

.

www.smsjo.ir
.

حال من خوب است اما عالی می شوم
وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی :
نه عزیز من ، تو خوب نیستی . . .

.

www.smsjo.ir
.

قرارمون
دم دمای غروب پاییز
اونجایی که شمشادها همدیگرو بغل کردن !
من آغوش باز میکنم
تو با ناز آغوشمو از عطر تنت پر کن
بذار شمشادها یاد بگیرن آغوش یعنی چی . . .

.

www.smsjo.ir
.

هــوا که سرد میشه
آدم باید یــکیو داشته باشه
بغلش کنه
وگــرنه هوا که مرض نداره
الـکی سرد شــه !
والااااا به خداااا . . .

.

www.smsjo.ir
.

وقتی نیستی
زانو هایم رادرآغوش می گیرم
تاهمه بدانند :
آغوشم جای هرکسی نیست . . .

.

www.smsjo.ir
.

برای بغل کردن عشقت دنبال دلیل و بهانه نباش . . .
عاشقانه ترین احساس زمانیست که به یک باره درآغوشش بگیری !

.

 

.

اگر تمام دنیا را هم یک جا به من بدهند
با یک لحظه آغوشت
عوض نمیکنم
جایی که امن است و آسایش
گرم است و آرامش
آن کنجی که فقط و فقط مال من است
گاهی به گاهی صدای تپشهای قلب عاشقت
و گاهی هم عاشقانه ای شور انگیز
زیباتر از همیشه سکوت زیبا یش را می شکند
من آغوشت را با دنیا عوض نمیکنم

.

www.smsjo.ir
.

خواب هایم بوی تو را میدهند . . .
شاید آن دورترها نیمه شب در آغوشم میگیری !

.

www.smsjo.ir
.

گاهی وقت ها
دلَ‌ت برای یکی ، چنان تنگ می شود
سفت بغلَ‌ش هم کنی
بازهم ؛ دلتنگی !

.

www.smsjo.ir
.

غصه دارند
دست هایم
وقتی
لمس آغوشَ‌ت را
هر شب فقط
خواب می بینند . . .

.

www.smsjo.ir
.

مرا در آغوشت بفشار
بگذار دل ضعفه بگیرم
از اینهمه عاشقانه های محکم ِ تو . . .

.

www.smsjo.ir
.

بی واسطه به آغوشم برگرد پیش از آنکه مرگ پا در میانی کند !

.

www.smsjo.ir
.

می شود در همین لحظه از راه برسی و جوری مرا در آغوش بگیری که حتی عقربه ها هم جرات نکنند از این لحظه عبور کنند ؟ و من به اندازه ی تمام روزهای کم بودنت تو را ببویم و در این زمان متوقف ، سالها در آغوشت زندگی کنم  بی ترس فرداها ؟

.

www.smsjo.ir
.

حلقه ی بازوانت تنگ تر می شود و من آزادتر گُم می شوم میان دنیایی که فقط اندازه ی یک من جا دارد !

.

.

در این دنیای بزرگ و لیک کوچک
تنها باریک کوچه ی گذر تویی به عشق
و تنها در آغوش توست که می‌توان خفت به مرگ
ای شایسته ترین آوای هستی من . . .

.

www.smsjo.ir
.

ادم گاهی دوس داره غرق شه
نه در قصه نه در خیال
ادم دوس داره گاهی تو یه اغوش غرق شه . . .

.

www.smsjo.ir
.

وقـــــتـــــے  یـــــہ  چـــــیـــــزے  بـــــہـــــت مـــــیـــــگـــــہ حـــــرصـــــت درآد . . .
بـــــرمـــــیـــــگـــــردے  و بـــــا اخـــــم نـــــگـــــاش مـــــے کـــــنـــــے و یـــــہ ضـــــربـــــہ مـــــیـــــزنـــــے بـــــہ بـــــازوش کـــــہ بـــــگـــــے خـــــیـــــلـــــے بـــــدے . . .
امـــــا تـــــنـــــہـــــا کـــــارے کـــــہ اون مـــــیـــــکـــــنـــــے یـــــہ لـــــبـــــخـــــنـــــد مـــــیـــــزنـــــہ و مـــــیـــــگـــــہ : زدی. . . ؟!
مـــــنـــــو زدی ؟
بـــــاشـــــہ . . . !
قـــــہـــــر مـــــیـــــکـــــنـــــہ و روشـــــو بـــــرمـــــیـــــگـــــردونـــــہ . . .
اونـــــجـــــاس کـــــہ دلـــــت مـــــیـــــگـــــیـــــره . . .
اســـــمـــــشـــــو بـــــا تـــــمـــــام عـــــشـــــق صـــــدا مـــــیـــــکـــــنـــــے دســـــتـــــاتـــــو مـــــیـــــگـــــیـــــره و مـــــیـــــگـــــہ جـــــونـــــم ؟
شـــــوخـــــے کـــــردم و مـــــیـــــبـــــرتـــــت تـــــو آغـــــوشـــــش . . . .
چـــــشـــــاتـــــو مـــــیـــــبـــــنـــــدے و دلـــــت آروم مـــــیـــــگـــــیـــــره !
اونجـــاس کـــه مــیــــگـــے خـــدایــــا ازم نـــگـــیـــرش ! . .

.

.

تــــو را نــــه عــــاشــــقــــانـــــه . . .
نـــــه عـــــاقــــلــــانــــه و نــــه حـــتــــی عـــاجــــزانـــــه . . .
کــــه تـــــو را عــــادلــــانــــه در آغــــوش مـــیـــکـــشــــم . . .
عــــدل مــــگــــر نــــه آن اســــت کــــه هـــــر چــــیـــــز ســــر جـــای خــــودش بــــاشـــــد

.

www.smsjo.ir
.

مــــن از رعــــد و بــــرق نــــمـــیـــتـــرســــم . . . !
امــــــــا مـــیـــان بــــازوان تـــــو امـــنـــیـــتـــی اســــت کــــه تـــــرس را زیــــبـــاتــــر مـــیـــکـــنـــد

.

www.smsjo.ir
.

منبع:اس ام اس لو

دیدگاه شما

  1. اوکی شد
    بنر سایت جدیدم ک درست شد واسم میخوام تو سایتت تبلیغ کنی

  2. دانلود آهنگ جدید گفت:

    قشنگ بود مرسی

  3. آموزش c# گفت:

    با سلام، ممنون بسيييار خوب و فوق العاده شما.منم از مخاطبين شما هستم.هر چند روز به سايتتون سر ميزنم.لطفا نظرات رو منتشر کنيد تا دلگرم بشيم و نظرات بيشتري بديم.مرسي

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال وسیله ای بی نظیر برای کاهش استرس و اضطراب فـوق العـاده آرامش بخش و سرگـرم کننده دارای زیـبایی بصری با چرخش بسیار سریـع حدود 3 دقيقه چرخش با هر ضربه ویژگی های اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال: - وسیله ای بی نظیر برای کاهش استرس و اضطراب - دارای زیـبایی بصری با چرخش بسیار سریـع (حدود 3 دقيقه چرخش با هر ضربه) - فـوق العـاده آرامش بخش و سرگـرم کننده - ارائه شده در رنگ های مشکی و قرمز - جنس اسپینر: فلزی - دارای بسته بندی فلزی شکیل - نسل جدید اسپینر ها

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال

خـريد پستي » قيمت فقـط : 49,000 تومان