جدید ترین جملات عاشقانه همراه با عکس دی ۹۲

ورود به آرشیو عکس نوشته

Www.Smsjo.IR

تو مطلب بعدی اسامی برندگان مسابقه اعلام می شهs31

جدید ترین جملات عاشقانه همراه با عکس دی ۹۲

عشـــق یــنی حتــی اگه بدونـــی نمیخوادتـــــــ

بدونـــــــــی نمیشــــــه،

اما نتـــــــــونی تـــــرکش کنی…..

نه خــــــودشو،نه فـکــرشو

.

www.smsjo.ir
.

جدید ترین اس ام اس ها در اس ام اس جو!

اس ام اس جو را فراموش نکنید!

نظر یادتون نــــــــره!

شرکت در مسابقه اس ام اس جو با جوایزه ویژه

בلتنگے یعنے ..
בوωـتـﭞ دارمــ ، ، ، حتّے از בور . .
+چقـבر دور مے شوב
رسیـבטּ بـہ ” تـــــ♥ـــــو ”
وقتے ڪنارم هستےُ
בلتنگتـــــــــــــــــم ..

.

www.smsjo.ir
.

دلتنگــــی پـیــچـیـــــــــده نـیـســتــــــــ . . . !

یــــکـــــــ دل . . . !

یــکـــــــ آســـــمـــــان . . . !

یــکـــ بــــــغـــــض . . . !

و آرزو هـای تـــرکـــــــ خـــــــورده . . . !

بــه هـمــیـــن ســـــــادگـــــــی …

.

www.smsjo.ir
.

دَرد دارَد وَقتَُِـــی ،

مــَن عاشقآنهَ هایَــم را مینَُِویسَــم….

دیــگــَـرآن یاد ِ عشقَُشان می اَِفـتَـند…

امآ تــو ، بـیـخـیـآلی!.!

.

www.smsjo.ir
.

شک دل می ریزم و مشق عشق می کنم
واژه های عاشق دلم را ٫ برای تو
ای عشق :
ناب ترین دست نوشته های دلم تقدیم تو باد
تو که روزگاری دلم را بردی و
کلبه ای مملو ار عشق

.

www.smsjo.ir
.

بـَعضـے وَפֿــتـآ

بـآیـَـכ تـَنهـآ بـآشـے ،

تَنهـآـے ِ تَنهـآ ….

هـے آهَنـگــ گوشـ بــכے ،

فِكــ ڪـُـنـے ،

هَمــہ چیـو بـریزـے تـُو פֿــوכتـــ …

تـآ مـَرز ِ اِنفجـآر بـرـے ….

اونـوَפֿــ כر ِ اُتـآقـ ُ بـآز ڪـُـنے ُ بـآ هَمـوטּ

لـَبـפֿـَـنـכ مـَسـפֿــَرــہ ـے هَمیشگـے وـآنِــموכ ڪـُـنـے

ڪـہ هَمــہ چے פֿــوبــہ ..

.

www.smsjo.ir
.

وقتی به یه آهنگی میرسی که…

باهاش کلی خاطره داری

مهم نیست کجا باشی

کی پیــــــــشت باشه

فقط تویی و اون آهنگ

وخاطـــــــراتی که ..

لحظه به لحظه برات تازه تر میشند…

.

www.smsjo.ir
.

حـرف تــازه ای نـدارم …

فقـط ….

خـزان در راه اسـت …

کلاه بگـذار ســر خـاطــراتی که یـخ زده اند ،

شـاید یـادت بیـافتد جیب هـایت را وقتـی دست هـایم مهمـانشـان بـودنـد !!!!

.

www.smsjo.ir
.

اِے آیــہ‌ مُـکـَــرّر آرآمـــღِـش … !
مــے خـوآهَـمَـتــــ هَـنـــوز!
آرے …
هَـنـــوز هَــم ،
לریــــــღـآے آرِزو
לر ایــטּ לل ِ شِـکَـسـتـــہ‌ مَــــטּ ،
مـــــــوج مـــے زَنـَــــל …
رآهـــے بــہ‌ לل بـِـجــــو …

.

www.smsjo.ir
.

می گــــویـــــــم
می خنــــدم
شـــــــادی می کنـــــم
ولـــــی فقط یک لحظـــــــه یــــــاد تو
همهـ چیز را به هــــم می ریزد
آن یک لحظه دلتنگــــــــــی می آورد
بغـــــض می آورد
کـــــــــاش هایی می آورد
که باید آن ها را با خود به گــــــــــــور ببرم
می گــــــویم
اما این بار با صــــــدایی گرفتهـ
مـــــی خندم
اما این بار با نقــــــــابی بر روی صــــــــورتم
شــــــادی می کنم اما
امــــــا
سکـــوت کن
بگذار بغضــــــــهایت سربستهـ بمــــــــاند
گـــاهی سبــــــــک نشوی
سنگین تری دلکم …

.

www.smsjo.ir
.

بـــﮧ ωـــעمتــﮯ פֿــפבҐ

بــــــﮧ ωــــעمتــــــــــــﮯ פֿــــפבت

بـــــﮧ ωـــــעمتـﮯ هـــَـــر ڪﮯ ڪﮧ تَــטּــهـآωــت

بــــﮧ בَرَڪ ڪﮧ هَـــــפآ בפ نَـفَرِ شـُــבه

تَـטּــهآیـﮯ قَـــבҐ زَבטּ یـه فــآزِ בیگــــﮧ میــــבه

.

www.smsjo.ir
.

نیــــستیـــــــم…

به دنیا می آییم،

عکس ِ یک نفره می گیریم…

بزرگ می شویم، عکس ِ دو نفره می گیریم…

پیر می شویم، عکس ِ یک نفره می گیریم…

و بعد دوباره باز نیـــستیـــم…

.

www.smsjo.ir
.

رفیق یعــــــــنی

رفقایی که به هر مصیبتی که هست

میــــخندوننت …

.

www.smsjo.ir
.

ﻣﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻧﺒﻮﺩﻡ ….
ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﯼ
ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ….
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﯾﻢ !
ﺗﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ …
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ،
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻻﻑِ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺯﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ..
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ …
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿـــــــــﭽﮑﺲ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﻡ ..
ﺑﻪ ﻫﯿـــــــﭽﮑـﺲ ﻭﺍﺑﺴـــﺘﻪ ﻧﺸﻮﻡ …
ﻗﻠﺒـــــﻢ ﺭﺍ ﻧﺒﺨــﺸﻢ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺁﺩﻣﯽ …
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻋﺘﻤـــــﺎﺩ ﮐﻨﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ …
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ
” ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ”
” ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ …”

.

www.smsjo.ir
.

هیـــس! وقتی میشنوی میگن اُمُل!
وقتی میشنوی میگن کلاغ سیاه..وقتی میشنوی میگن چادرنشین…
ســکوت نشانه ے وقــار و آرامشِ توست…
چادُر یا جادُر!؟ بہ نظر می رسد تلفظ اصلی و صحیحِ چادر، جادُر بوده است!
جــــــادُر “یعنی جای درّ و گوهـــــر”
نه پاهایم 10 سانت از زمین بالاترند نه موهایم 10 سانت از سرم بالاترند،
من اینجا روی زمین زنــدگی میکنم! در جایی که من زندگی میکنم،
فقط ارزشهایم مرا بالا می کشاند، نه پاشنه کفش ، و نه کلیپس مو..!!
هوا که گرم می شود ….بله؛ کار خانم ها سخت تر است،
خب گرمشان می شود، بیچاره ها گناه دارند!!
هوا گرم است؛ خیلے هم گرم!
رنگ مشکے گــــــرما را جذب مے کند.
مے پرسد: حالا حتما باید چادر سرت کنے؟ آب پز نمے شے توے این گرما؟؟؟
مے گوید: اگر چادر سرم نکنم، بیشتر گرمم مے شود!
نگـــــاه ها، گنــــــاه ها، داغ تر است.
نمے فهمد چه مے گوید. زهرخندے مے زند!
*کارے ڪہ برخاسته از عشق باشد، تحمل سختے اش هم شیرین است.

.

www.smsjo.ir
.

نظـــــــــریادت نـــــــــــــره ها!!!!!!!!!!!!!s31

دیدگاه شما

 1. esi گفت:

  ممنون . عالی بود

 2. oj گفت:

  لین شدی.منم بلینک.
  ممنون می شم

 3. نرگس محمدي گفت:

  سيلام داش سجي…خيلي سايت باحالي داري
  خوش ب حال رفيق فابريكم ك عشقش از اين هنرا داره… باي

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال وسیله ای بی نظیر برای کاهش استرس و اضطراب فـوق العـاده آرامش بخش و سرگـرم کننده دارای زیـبایی بصری با چرخش بسیار سریـع حدود 3 دقيقه چرخش با هر ضربه ویژگی های اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال: - وسیله ای بی نظیر برای کاهش استرس و اضطراب - دارای زیـبایی بصری با چرخش بسیار سریـع (حدود 3 دقيقه چرخش با هر ضربه) - فـوق العـاده آرامش بخش و سرگـرم کننده - ارائه شده در رنگ های مشکی و قرمز - جنس اسپینر: فلزی - دارای بسته بندی فلزی شکیل - نسل جدید اسپینر ها

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال

خـريد پستي » قيمت فقـط : 49,000 تومان