جدید ترین اس ام اس غمگین اردیبهشت 92

ورود به آرشیو اس ام اس غمیگن

Www.Smsjo.IR

افسوس ک دنیاهمیشه بروفق مرادکسانی بوده ک شکستن دل سرگرمی آنهاست

.

www.smsjo.ir

.

دلم راهنگامی غم میگیردکه نگاهم ب دستان گره خورده ی دوآدم خیره میماند

.

www.smsjo.ir

.

ماانسانهاتنهاموجودات روی زمین هستیم ک ادعامیکنیم خدایی هست جالب اینجاست تنهاجاندارنی هستیم ک
رفتارمون طوریه ک انگارهیچ خدایی نیست

.

www.smsjo.ir

.

بدترین حسه دنیااینه ک بدونی کسی ک دوسش داری همون اندازه یکی دیگه رودوست داره

.

www.smsjo.ir

.

آرام ترعزیزم اینگونه ک تندمیروی ب اوهم نمیرسی

.

www.smsjo.ir

.

دردیعنی مرورمسیج هایی ک ی روزی باورشان داشتی وامروزبه دروغ بودنشان ایمان آوردی

اس ام اس های زیبای خود را برای ما ارسال کنید تا در سایت قرار دهیم اگر دوست داشتین نام خود را هم بگزارین تا در سایت قرار گیرد شماره ارسال اس ام اس ۰۹۳۸۹۲۵۷۲۸۲

.

www.smsjo.ir

.

میگویندآن کس ک دلت راشکست ببخش تافراموشش کنی نمیدانند اگرارزش بخشیدن داشتی ک فراموش شدنی
نبودی

.

www.smsjo.ir

.

بی ستاره شدن بهترازاینکه ستاره داشته باشی امانورش مال تونباشه

.

www.smsjo.ir

.

تاآخرعمرت مدیونی ب کسی ک باعث شدی بعدازتودیگه عاشق هیچکس نشه این بزرگترین گناهه

.

www.smsjo.ir

.

دوباره من
دوباره شب
دوباره تنهایی
وسیگاری که سروته روشنش کردم!
میبینی؟
آخرین رفیقم را به اشتباه سوزاندم!

.

www.smsjo.ir

.

پاره تنم ب تن دیگری رفتی؟عادتم راکه میدانی چندشم میشودلباسی ک برتن دیگری بوده بپوشم

.

www.smsjo.ir

.

نگران اشکهایم نباش از لبخندم بترس ک معنایش اشکهای فردای توست

.

www.smsjo.ir

.

جدایی انقدرهاهم که فکر میکنی تلخ نیست
اگر حرف منو قبول نداری
از نادر و سیمین بپرس که از تمام دنیا جایزه گرفته اند

.

www.smsjo.ir

.

دلم به کما رفته برای مردنش دست به دعا شوید

.

www.smsjo.ir

.

پستانکم را نگیر مادر این جهان گریه های مدام دارد

.

www.smsjo.ir

.

بهترین بهونه واسه زنده بودنم،تولدت مبارک…

.

www.smsjo.ir

.

سخت است دنیایت ی نفر باشدوهمان ی نفررانداشته باشی

.

www.smsjo.ir

.

خیال کردم تو هم درد آشنایی
به دل گفتم تو هم همرنگ مایی
خیال کردم تو هم در وادی عشق
اسیر حسرت و رنج و بلایی

.

www.smsjo.ir

.

مجنون از بین سجاده ی مرد عابدی گذشت. عابد نماز را شکست و گفت: مردک نمیبینی مشغول رازونیاز با خدا و
معشوقه خود هستم. مجنون گفت: من عاشق بنده خدا شدم و تو را ندیدم تو چطور عاشق خدایی و مرا دیدی..!!؟

.

www.smsjo.ir

.

میخواهی بروی؟به سلامت! درم پشت سرت ببند!! شک نکن زندگیم بدون توهم میچرخه! گورستان هم پره از آدمایی
مثل تو….که فکر میکردند چرخ دنیا بدون اونا نمیچرخه!!هه!!!

.

www.smsjo.ir

.

اونی که واقعأ دوستت داشته باشه…شاید اذیتت کنه ولی هیچوقت عذابت نمیده!و هیچوقت راحت ازت دل نمیکنه!

.

www.smsjo.ir

.

امروز هم،ما هرچه بودیم همانیم!! ما صوفیان ساده ی سرگردان! درویش های گمشده ی دورگرد! حتی درون خانه ی
خود هم مهمانیم!!!

.

www.smsjo.ir

.

اینجا عشق قندیل می بندد!!! با این واژه های یخ زده!! نگفته بودی دمای نبودنت زیر صفر است!!

.

www.smsjo.ir

.

مرا با خیالت تنها نگذار!اصلأ به تو نرفته!!مهربان نیست…اذیتم میکند!!!

.

www.smsjo.ir

.

حالا که فرقی نمیکنه کنارت ایستاده باشم یا نه! پس بزار همه چیزو از وسط قیچی کنم تا تو در نیمی باشی و من در
نیمی دیگر…!! راستی با دستی که روی شانه هایت جا گذاشته ام،چه میکنی؟؟

.

www.smsjo.ir

.

تمام شد… من به عقد غم ها در آمدم!! خیلی دیر آمدی!

.

www.smsjo.ir

.

آفت گرفته است،خرمنی که هر روز سرش وعده میدادی!!!

.

www.smsjo.ir

.

امسال! بهار بی تو یعنی پاییز!! تقویم به گور پدرش میخندد!!

.

www.smsjo.ir

.

آدمهای ساده. . .ساده عاشق میشوند،ساده صبوری میکنند،ساده عشق می ورزند،ساده می مانند،اماسخت دل
میکنند،آنوقت که دل میکنندجان می دهند، سخت میشکنند، سخت فراموش میکنند. .

.

www.smsjo.ir

.

چه سخته درجمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن،به چشم دیگران چون کوه بودن ولی درخودبه آرامی شکستن.

.

www.smsjo.ir

.

به کودکی ام حتی اګر برګردم
همان شیشه ی شیر ګمشده ام می شوی..

.

www.smsjo.ir

.

به بعضیام باید ګفت:
عزیزم از دستت هرچی بر می اومد انجام دادی
مرسی!
حالا نوبت پاهاته می تونی ګورتو ګم کنی!

.

www.smsjo.ir

.

دلتنګی پیچیده نیست
یک دل
یک آسمان
یک بغض
وآرزوهای ترک خورده!

.

www.smsjo.ir

.

نا امیدی همان امید است
فقط بوی نا میګیرد
از بس که میماند ته دل..

.

www.smsjo.ir

.

دنیای مجازی
شلوغ ترین
سرزمین تنهایی است
با همه کس هستی و
با هیچ کس نیستی..

.

www.smsjo.ir

.

شاید از مد افتاده باشد
شاید دیګر اندازه ام نباشد
اما همچنان عطر خاطره میدهد،پیراهنی که روی شانه هایش اشک ریخته ای!

.

www.smsjo.ir

.

میخواهم راحت باشم
بی جسارت و بی خجالت
در جواب چه خبرها!؟
چشمانم را ببندم و بګویم:
ناخوشی..

.

www.smsjo.ir

.

ﻣـﯽﻧـِﻮﯾـﺴـَﻢﮐـِﻪ ﺗــُﻮﺑـِﺨـﻮﺁﻧــﻰ ﺍﻣــﺂ ﺣـِﯿـﻔـــ…!ﺩﯾـﮕــَﺮﺁﻥ ﻋــﺂﺷـِﻘــﺂﻧـِﻪ ﻫــﺂﻯِﻣــَﺮﺁﻣـﯽ ﺧـﻮﺁﻧــَﻨـﺪﻭَ ﯾــﺂﺩ ﻋــِﺸــﻖ ﺧــُﻮﺩِﺷ
ــﺂﻥ ﻣـﯽ ﺍُﻓـﺘــَﻨﺪ.!ﻭ َﺘــُﻮ…ﺣـَﺘﻰ ﻧـِﮕـﺂﻩ ﻫــَﻢ ﻧـِﻤﯽﮐــُﻨﻰ!

.

www.smsjo.ir

.

ﻗﺴْﻤﺘـﮯﺍﺯﺩﯾـﺮﻭﺯﻫَﻨـﻮﺯﺭﻭﮮ ﺳَـﺮ ﺍﻧﮕﺸْـﺘﺎﻧَﻤـْ ﺭﺍﻩ ﻣﮯﺭﻭﺩ!ﺧـﺎﻃـﺮﺍﺕ ِﺑـﺎﺗـﻮ ﺑـﻮﺩﻥْ ﺭﺍﭼﮩـ ﺗﻠْــﺦ ﻭﭼـﮩـ ﺷـﯿﺮﯾﻦْﺑﮧﺩﺳﺖ ِ ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺷ
ـﮯﺳِـﭙُﺮﺩﻩ ﺍَﻣْـ ؛ﺍﻣّــﺎﺩﺭﺍﯾﻦْ ﺁﺷُﻔﺘـﮧﺍﻭﺿـﺎﻉ ﺩﻝ ﺑـﮧﺳـﺮْﻫـَـﻮﺍﮮﺗـﻮ ﺩﺍﺭﻣْـ..

.

www.smsjo.ir

.

ﺗــﻮﻳﯽ ﮐﻬـ ﺯﻣــﺎﻧﯽ ﻣــﻴﺘﺮﺳﻴﺪﯼ ﻳﻬـ”ﺁﺷــﻨﺎ”ﺑﺒــﻴﻨﺘﺘـــ!
ﻳﻬـ ﺯﻣــﺎﻧﯽ ﻣﻴﺎﺩﻣﻴﺒﻴﻨﯽ
ﻧﺼـــﻔـ ﺷﻬﺮﻭﺯﻳﺮﭘﺎﺗــــ ﻣﻴﺰﺍﺭﯼ
ﺑﺎﻋــﺸﻘﺘــــ ﻗــﺪﻡ ﻣﻴﺰﻧﯽﻭ
ﺗﻮﺩﻟــﺘـــ ﻣﻴــﮕﯽ،ﮔــــﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺣﺮﻓــ ﻣﺮﺩﻣـ!ﻫــﺮﮐﯽ ﺩﻳــﺪﺩﻳــﺪ.

.

www.smsjo.ir

.

خدایاجایی بهترازبهشت سراغ داری؟؟؟؟
برای زیر پای مادرم میخواهم!..

.

www.smsjo.ir

.

گفتم آنقدرسکوت کنم تادلی برایم تنگ شوداماافسوس به فراموش شدگان
پیوستم..

.

www.smsjo.ir

.

چقدسخته مجبوربشی دست سردت روتودست یکی دیگه بزاری،
که بهش هیچ حسی نداری…
تافقط به یاربی معرفتت ثابت کنی،
که منم میتونم…..

.

www.smsjo.ir

.

گاهی وقتی کسی از زندگیتان می رود دارد به شما لطف می کند ؛ او فضایی خالی به جا میگذارد برای کسی که
لیـــــــاقــــــت آنجا بودن را داشته باشد …

.

www.smsjo.ir

.

وقتی که مرا دور میزنی یادت باشد که عشق را در میدان من اموختی !!!

.

www.smsjo.ir

.

چقدرراحتی بدون من
خوب میخوابی
خوب میخوری
خوب میخندی
امامن هیچ اوقات خوبی ندارم هیچ…

.

www.smsjo.ir

.

خودکشی یعنی:خودم خواستم ادامه ندم،قبل ازاینکه توبخوای…

.

www.smsjo.ir

.

من بعدها میشوم تو
وتو بعدهامیشوی من
زمانه است دیگر

.

www.smsjo.ir

.

توهمان تکه پازل منی! ک یاخودش یاجای خالیش…

.

www.smsjo.ir

.

باشه دلم؟
باشه!
غصهاجمعتربشیداین غصه هم جاشه!
باشه چشام؟
باشه!
گریه کن گریه تنهاراشه!
باشه خدا؟
نباشه!
التماس نکن نمیشه مال توباشه..
باشه مرگ؟
باشه!
فهمیدم طاقتت اخراشه..

.

www.smsjo.ir

.

چقدر حسودی میکنم ب کسی ک قراراست اورادوست بداری…

.

www.smsjo.ir

.

گل من گاهى بداخلاقوکم حوصله و مغرور بود،اما ماندنى بود،این بودنش بود که اورا تبدیل به گل من کرده بود

.

www.smsjo.ir

.

چرا دوباره برمیگردی؟؟؟
نبش قبر <حرام> است مؤمن..،!

.

www.smsjo.ir

.

پیرهنش شبیه همون پیرهن منه که تو دوسش داشتی…
حالا همه چیز به کنار،فقط یک چیز فکرم و مشغول کرده.!
چرا اون موقع ها انقدر اسرار داشتی که این و بپوشم؟!!
جور دیگه نمیشد یادش بیفتی؟!..،

.

www.smsjo.ir

.

دروغ میگن که یه تار موت و با دنیا عوض نمیکنن…
پاش که بیفته به یه شارژ دو تومنی کل هیکلت و میفروشن..،!

.

www.smsjo.ir

.

شکستنم راهمه دیدند..جز اوکه به خاطرش شکستم..
تازه میپرسد:صدای چه بود.!

.

www.smsjo.ir

.

پزشکی قانونی میگفت:یخ زده…
مگر امکانش بود!؟
تیتر روزنامه فردا این بود:
در گرمای داخل اتاقش…خیره به نقطه
ای…جوانی یخ زد…!!!

.

www.smsjo.ir

.

“تک پرم”نماند…!خیالی نیست بگذار برود دیگری پرپرش میکند!!

www.smsjo.ir

.

به کسی باختم که فکرمیکردم بزرگترین برگ برنده زندگیم باشه…!

.

www.smsjo.ir

.

اشک مادر گناه من است…
ولی چه روزها که با مادر دعوایمان شد…
چه روزها که سرش داد زدیم…
چه شب ها که سر شام اذیتش کردیم…
ولی اول و آخر هنگام بیماری یک نفر شب را صبح کرد… مادر…

.

www.smsjo.ir

.

دلگیر نباش..
تقصیر ازخودت بود!
دسته کلیدعلاقه ک گم شد
بایدعوض میکردی
قفل تمام آرزوها را…

.

www.smsjo.ir

.

سردمه، نه از سرما…
بی کسم، نه از تنهایی
غریبم، نه از غربت…
آرزو دارم برآورده نمیشود… کابوسی دارم، چراباطل
نمیشود؟…
می دانم دیگر نمی بینمت ولی باز می گویم
به امید دیدار…

.

www.smsjo.ir

.

یادکردن دوست “جرم” نیست،تو یاد کن… اگر”محکوم” شدی “حبس” با من…!

.

www.smsjo.ir

.

به سکوت سرد مرداب قسم،
که تونیلوفر چشمان منی..
ودل خسته ی من میترسد
که تو پژمرده شوی
که تو مرا به
فراموشی شبها سپری…
که مبادا به دلم رنگ سیاهی بزنی،
وبه شبهای امیدم توتباهی بزنی…

.

www.smsjo.ir

.

مانسل بوسه های خیابانی هستیم.
نسل خوابیدن با اس ام اس.
نسل دردودل باغریبه های مجازی.
نسل جمله های
کوروش ودکترشریعتی.نسل کادوهای یواشکی.نسل ترس ازچراغ گردان!!
نسل من.نسل تو،نسل سوخته!!
یادمان باشد
هنگامی که دوباره به جهنم رفتیم بین عذاب هایمان مدام بگوئیم یادش بخیردنیای ماهم همینطور بود…

.

www.smsjo.ir

.

تنهایی ریشه تمامی گناهان و دردهاست…
چوپان را “تنهایی” دروغگو کرد..!یادم،تورآ،فراموش…

.

www.smsjo.ir

.

هیچوقت هیچ کس ندانست شاید ، شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد.؛؛؛یادم،تورآ،فراموش…

.

www.smsjo.ir

.

نیمه ی گمشده دیگری،ب اشتباه،تمام من شده بود…

.

www.smsjo.ir

.

چه رسم تلیخیست:او بی خبرازمن وتمام من درگیراو….

.

www.smsjo.ir

.

پشت سرم راه میرفت ک هواموداشته باشه بی انصاف خنجرزد

دیدگاه شما

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال وسیله ای بی نظیر برای کاهش استرس و اضطراب فـوق العـاده آرامش بخش و سرگـرم کننده دارای زیـبایی بصری با چرخش بسیار سریـع حدود 3 دقيقه چرخش با هر ضربه ویژگی های اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال: - وسیله ای بی نظیر برای کاهش استرس و اضطراب - دارای زیـبایی بصری با چرخش بسیار سریـع (حدود 3 دقيقه چرخش با هر ضربه) - فـوق العـاده آرامش بخش و سرگـرم کننده - ارائه شده در رنگ های مشکی و قرمز - جنس اسپینر: فلزی - دارای بسته بندی فلزی شکیل - نسل جدید اسپینر ها

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال

خـريد پستي » قيمت فقـط : 49,000 تومان