جملات عاشقانه همراه با عکس آبان ۹۲

ورود به آرشیو عکس نوشته

Www.Smsjo.IR

آטּ قــבر نیـــآمـَבے

از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر

برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛

پایـیـــز شـُבمـ ؛

בیـگـر نیــــــآ …

آشـفـتــــه مــﮯشـوב

פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

.

www.smsjo.ir

.

صبر کن
عشق که شکل گرفت
لب ، قلب ، چشم ، گویا می شود
و ذهن
پاک می شود از غبار
آن وقت
با من باش ، همیشه ی من !

.

www.smsjo.ir

.

جدید ترین اس ام اس ها در اس ام اس جو

.

www.smsjo.ir

.

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﮔﻔﺘﻢ

ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﯼ ﻭ ﮔﻔﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺭﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ

ﺍﯾﻦ ﺑﻬﻢ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺪﻩ ..ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﻣﻪ

ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻬﺖ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﯿﮕﻢ

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺩﺗﻮ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﺮﺩﻡ !ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺖ …

.

www.smsjo.ir

.

زن رو باید بغل کرد و بی دلیل بوسش کرد
حتی وقتی آرایش نداره،
موهای دست و پاش یه کم در اومده
دو روز وقت نکرده ابروهاشو برداره
وقتـــی لباس تو رو پوشیده
و خودشو گوله کرده تو تخت
تو جای خالی تو که هنوز گرمای تنتو داره
که سرشو فرو کرده تو بالشت
که بوی تنتو با لذت
با هر نفسش بکشه توی ریه هاش
زن رو باید بغل کرد و تو بغل نگه داشت
و با همه شلختگی ظاهریش عاشقاااااانه بوسش کرد
تا احساس امنیت کنه
که مردش همه جوره دوسش داره…

.

www.smsjo.ir

.

مـــَـــن دُختَــــــــرَم!آنقـَــدر مِهـــــــربآن کِه نَـــدیده ای…
مــــــَن دُختَرَم! بآ چِشمآنـی زیبآ و بَــــــرآق
مــــــَن دُختَرَم! اَشکــــــ هآیی دآرَم بِه اَنــدآزه یِ دَریآ
وَ
حَرف هایی دآرَم گآهیـ بُزرگتَر اَز آسِمان
مـــــَن دُختَرَم! بِه شِکلِ مــــآه وَ گآهـــــی زیبآتَـــر
مـــــَن دُختَرَم! بآ قــدی بُلَند وَ دُختَرآنِـــــه
مـــــَن دُختَرَم! هَمآنی کِه تو بِهـِش میگیـ ضَعیفِــــهـ!!!!
مـــــَن دُختَرَم! مَخلوقی عَزیـــز دَر نِگآهِ پَیامبَر (ص)
مـــــَن دُختَرَم! هَمـــــــــآنی کِه اَز ترسِــ پِسَـــــرهآیی مِثلِ تو
بآید مَسیرِ مَدرِسِه تآ خآنِه رآ بِدَوَد
مـــــَن دُختَرَم! گآهی وَقتـ ها شُمــــــــآرِه هآیی اَز تو…
گآهی چِشمَکـ هآیی اَز تو آرامِشَم رآ گِرِفت..
مـــــَن دُختَرَم! فَقَطـــــــ بِه جُـــــرمِ دُخــتَر بــودَن! 🙂

.

www.smsjo.ir

.

هر جنسیتی هستی”مـــــــــــــرد” باش!!!
قبل از اینــــکه به کســـی که میـــدونی ســـاده و با احســـاس است بگــــی:
دوســـــــــــــــتت دارم!
قبــــــــــــــــــل از اینکه بهش محبت کنی…
قبــــــــــــــــــل از اینکه به خودت عادتش بدی…
قبــــــــــــــــــل از اینکه احساسش رو بیدار کنی…
قبــــــــــــــــــل از اینکه تنهایـــشو پرکنی…
قبــــــــــــــــــل از اینکه عاشقـــــش کنی…
خـــــــــــــــــوب فکـــراتو بکن
از حرفـــــت مطمئن باش…
نه اینکه تا دیدی طرف عاشــــقت شده و هیج جور رفتنی نیست…
شــــــــــــــروع کنی به پیـــدا کردن یــــکی دیگه….
وبا بهــــــانه گیـــــری هــات طرفــت رو داغـــــــون کنی…
تو داری از بـــازی دادن اون لـــذت میبری…
ولــــی اون داره با فکــرت زندگـــی میکنه…
یک کلام ختم کلام….
هر جنسیتـــی هستی….
“مـــــــــــــــرد”باش…

.

www.smsjo.ir

.

وقتی ( !!! گـِــریـه !!! ) می کـنی

هَمـِـه میگـَـن ولـِـش کن ، بـذآر < راحت> بــآشِـه

اَمــّـآ وَقتی میخندی

هَمـِـه میـــآن میگـَـن چی شُـده !؟ بگو ما هم بخندیم

.

www.smsjo.ir

.

وقتیـــ سردرگمــی … خستــــه ای….
وقتیــ تعداد شمارهــ های تو گوشیتــــ
با تعـــداد sms هاتــ مقایسهـ میکنی
حـــس میکنی چقدر تنـــهایی
وقتیـــ دلتــــ برای شــــارژ گرفتـــن تنگـــ میشهـ
ولــی میبینی هنو شـــارژ یه هفتـــه پیشتـــ
تمومــ نشدهــ
وقتیــ یهـ آهنگــ رو پشتـــ سر همــ گوش میـــدی
ولی نمیتونیـــ حفظـــــ بشـــی
وقتیـــ نمیتونی درددلـــــتــــ رو بهــ یکی بگیـــ
وقتی حوصــــله ی هیشکــــی رو نداری
واقعــــا احساس تنهـــــایی میکنی

.

www.smsjo.ir

.

هیچ کسی حق ندارد
درباره من قضاوت کند

چون هیچ کس دقیقا نمیداند
چه بر من گذشته است.

شاید مقداری از سرگذشتم را شنیده باشید
اما,
هرگز آنچه که در قلب خود احساس کرده ام را
حس نکرده اید. 🙂

.

www.smsjo.ir

.

اهی تا موقعی که دهانش بسته باشد,
کسی نمی تواند آن را صید کند,
رازهایت را فاش نکن,

بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار نشسته اند. 🙂

.

www.smsjo.ir

.

آخـــرین هــا ،

همیــشـــه آدم را بــه فنـــــــــا می دهنــد !

پـُـک آخــــر …

پـیـــک آخـــر …

و دیــــدار آخـــــر !!

.

www.smsjo.ir

.

פـــבآیـ♥ـآ
چے میشـھـ کـ♥ـآבوے
جشـــ♥ـל تــــولـ♥ـב امـــــωـآلـ♥ـґ ،
یکــ ربـــ♥ـآל مشـ♥ـکے،
گـــ♥ـوشـھـ ے عکـωـــ♥ـґ بآشـھـ ! 🙂

.

www.smsjo.ir

.

گرگها همیشه زوزه نمیکشند . . .

گاهی هم می گویند

دوستت دارم . . .

و زودتر از آنکه بفهمی بره ای ، میدرند خاطراتت را . . .

و تو میمانی با تنی که بوی گرگ گرفته . . . !

.

www.smsjo.ir

.

از اتاق خاطـــــ♥ـــــــراتم بوی حلــــــــوا بلند شده…

“آرام فاتــــــ♥ـــــــحه ای بخوان”

شاید خــــ♥ــــــدا گذشته ام را بیامرزد…

.

www.smsjo.ir

.

مــن،

انــاری را مــی کنــم، دانــه!

بــه دل مــی گــویــم،

خــوب بــود ایــن مــردم،

دانــه هــای دلشــان، پیــدا بــود . . .  🙂

.

www.smsjo.ir

.

گفته بودم دیوانه ام !

گفته بودم دوست داشتنم واقعی ست

یادت هست ؟

گفته بودم حرف که می زنی خواستنی ام می شوی

با دستانت که حرفی را برایم توضیح میدهی دیوانه ات می شوم

عمیق که نگاهم می کنی سُرخ می شوم

لُکنت می گیرم

بچه نیستم ولی دلم خیلی کوچکتر از این حرفهاست

دیده ای زنی را که احساسِ جنون کند با ندیدنت ؟

دیده ای زنی که گوشش هیچ صدایی نشنود جُز صدای تو ؟

هیچ نگوید جُز برای تو ؟

گفته بودم دور که هستی کم دارم !

آواره ام !

دربه درم !

می شوم مجنون و تو آن لیلی باش یکبار !

نگران نباش

من یک دیوانۀ ساکتم

عاشقم

من خیلــــــــــــــــی آرامم

بیا

تحملم سر پُر شده است

بتکان تنهاییم را

نوازشم کن

به سراغم بیا

مردی اینجا دیوانۀ بودنت شده

آمدنت را نزدیک کن . . .

.

www.smsjo.ir

.

دیدگاه شما

  1. amir گفت:

    سلام مطالب خیلی جالبی در وبتون هست ممنون که به وب من سر زدید و باز هم سر بزنید
    باز مرسی از مطالب خوبتون

  2. میلاد گفت:

    مثل همیشه عـــالی …

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال وسیله ای بی نظیر برای کاهش استرس و اضطراب فـوق العـاده آرامش بخش و سرگـرم کننده دارای زیـبایی بصری با چرخش بسیار سریـع حدود 3 دقيقه چرخش با هر ضربه ویژگی های اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال: - وسیله ای بی نظیر برای کاهش استرس و اضطراب - دارای زیـبایی بصری با چرخش بسیار سریـع (حدود 3 دقيقه چرخش با هر ضربه) - فـوق العـاده آرامش بخش و سرگـرم کننده - ارائه شده در رنگ های مشکی و قرمز - جنس اسپینر: فلزی - دارای بسته بندی فلزی شکیل - نسل جدید اسپینر ها

اسپینر حرفه ای مدل اسپیرال

خـريد پستي » قيمت فقـط : 49,000 تومان